Login
Land
Arrow dorn Klantenservice Phone +31 314 796 020
Sport en spel
Algemene voorwaarden
Uw winkelwagen is momenteel leeg.

Algemene voorwaarden van verkoop

Algemene voorwaarden van verkoop in België

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN A.U.B. NAUWKEURIG DOOR ALVORENS OVER TE GAAN TOT EEN AANKOOP.

1. Algemeen

 

Deze website is alleen bedoeld voor consumenten die EXIT Toys-producten ("Producten") online willen bestellen en geleverd willen hebben in België. EXIT Toys aanvaardt geen bestellingen bestemd voor levering buiten België. Hieronder vindt u de voorwaarden waaronder de Producten op deze website voor verkoop worden aangeboden. Door op het bestelformulier een vinkje te zetten in het vak bij "Ik heb ze gelezen en accepteer ze hierbij” en de bestelling te plaatsen, geeft u aan akkoord te gaan met en bent u gebonden aan deze voorwaarden. EXIT Toys behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.

2. Uw bestelling plaatsen

2.1.

U kunt een bestelling plaatsen als u 18 jaar of ouder bent, bereikbaar bent via een telefoon en een geldig e-mailadres hebt.

2.2.

U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op de website in te vullen nadat u een persoonlijk account hebt gemaakt of zich daarop hebt aangemeld en op de juiste knop te klikken om de bestelling te plaatsen:

EXIT Toys accepteert geen bestellingen die op een andere manier dan de bovenstaande manieren zijn geplaatst.

2.3.

Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u van EXIT Toys een webbestelnummer. EXIT Toys verstrekt dit nummer via de website, tenzij u de bestelling telefonisch hebt geplaatst. In dat geval ontvangt u uw webbestelnummer tijdens het telefoongesprek. Let op: dit webbestelnummer is alleen bedoeld ter referentie en betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd.

2.4.

Door een bestelling te plaatsen, biedt u ons aan de Producten te kopen die u onder deze voorwaarden hebt geselecteerd. EXIT Toys kan uw aanbod naar eigen inzicht al dan niet accepteren of kan het aantal Producten verminderen dat we u leveren. Bestellingen die u plaatst zijn echter bindend voor u en kunnen na het plaatsen van de bestelling niet worden geannuleerd.

2.5.

Als EXIT Toys uw bestelling accepteert, stelt EXIT Toys u daarvan op de hoogte door u een orderbevestiging te sturen. EXIT Toys stuurt u de orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is van kracht vanaf de datum waarop de orderbevestiging naar u is verzonden. Als EXIT Toys uw bestelling niet kan accepteren, zal EXIT Toys proberen per e-mail, telefonisch of per post contact met u op te nemen.

2.6.

De schermweergave van de kleuren, ontwerpen en producten kan afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk of formaat van de producten die op de website worden aangeboden.

3. Levering van uw Producten

 

In overeenstemming met deze voorwaarden levert EXIT Toys u de Producten die zijn aangegeven op uw orderbevestiging.

4. Prijzen

4.1.

Alle prijzen zijn in Euro. Prijzen zijn de prijzen die op deze website zijn gepubliceerd op het moment dat u de bestelling plaatst. De prijzen die op de website zijn gepubliceerd, zijn inclusief BTW, maar exclusief verzend- en verwerkingskosten en rechten, die voor uw rekening zijn. Deze kosten worden voor zover van toepassing apart berekend en gespecificeerd op het bestelformulier en opgeteld bij het totaalbedrag van de bestelling. Het totaalbedrag op het bestelformulier dat u indient, is het totaalbedrag dat u voor de Producten dient te betalen, inclusief alle belastingen, verwijderingsbijdragen, rechten en verzend- en verwerkingskosten.

4.2.

Er kunnen geen intracommunautaire aankopen worden gedaan via deze website.

4.3.

Zoals aangegeven op de factuur zijn bezorgkosten, indien van toepassing, voor uw rekening.

5. Uw Producten betalen

5.1.

U kunt uw Producten betalen via de betalingswijzen zoals die van tijd tot tijd in de alinea over betalen op de website worden weergegeven.

5.2.

U dient te betalen in de valuta die op uw factuur staat aangegeven.

5.3.

Als u met een creditcard betaalt, dient u de gegevens van uw creditcard in te voeren wanneer u de bestelling plaatst. Het bedrag wordt van uw creditcard afgeschreven wanneer de factuur wordt verstuurd of wanneer de Producten worden verzonden. EXIT Toys zal het vervaardigen van uw producten niet starten en EXIT Toys zal de Producten of diensten niet leveren totdat de verstrekker van uw creditcard het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde Producten en/of diensten heeft geautoriseerd. Als EXIT Toys een dergelijke autorisatie niet ontvangt, zal EXIT Toys u daarvan op de hoogte brengen. EXIT Toys behoudt zich het recht voor de identiteit van de eigenaar van de creditcard te verifiëren door daartoe geëigende documenten op te vragen.

6. Levering van uw Producten

6.1.

Bestellingen op deze site kunnen alleen worden bezorgd in België. Wij kunnen niet afleveren in Luxemburg.

6.2.

EXIT Toys verzendt de Producten naar het afleveradres dat u op het bestelformulier hebt ingevuld en in overeenstemming met de door u gekozen leveringsoptie. Wanneer u verschillende Producten bestelt die op verschillende adressen moeten worden afgeleverd, dient u voor ieder afleveradres een apart bestelformulier in te dienen. Leverings- en verzenddata die door EXIT Toys worden verstrekt, zijn slechts schattingen en EXIT Toys is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als niet volgens de aangegeven leverings- en verzenddata kan worden geleverd. Indien een of meer bestelde Producten niet op voorraad zijn, kan dit tot gevolg hebben dat de hele bestelling vertraging oploopt. Als dit het geval is, ontvangt u per e-mail of per post een schatting van de vertraging, maar de bestelling zal te allen tijde binnen dertig (30) dagen vanaf de datum op de orderbevestiging van EXIT Toys worden geleverd.

6.3.

Het eigendom van en risico van verlies van uw Producten worden bij aflevering van de Producten overgedragen aan u.

6.4.

Zodra EXIT Toys de Producten aan de vervoerder heeft overhandigd, stuurt EXIT Toys u per e-mail (mits u een e-mailadres hebt ingevuld op het bestelformulier) of per post een bevestiging van de verzending.

7. Inruilen, retourzendingen en terugbetalingen

7.1.

U kunt het Product aan EXIT Toys retourneren of het recht op de diensten annuleren en een terugbetaling van de prijs van het geretourneerde Product (uitgezonderd kosten voor cadeauverpakkingen en dergelijke heffingen) of het recht op een dienst verkrijgen annuleren, op voorwaarde dat u binnen eenentwintig (21) kalenderdagen vanaf de leverdatum van het Product contact opneemt met EXIT Toys.

7.1.1.

Als een Product foutief is geleverd of onvolledig of defect is en als u denkt dat u volgens paragraaf 8 hieronder recht hebt op vervanging of reparatie, neemt u contact op met EXIT Toys van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 16:30 op 0031 314 323 005. Indien u volgens paragraaf 8 hieronder recht hebt op vervanging of reparatie, zijn de transportkosten die in paragraaf 7.1 worden genoemd niet van toepassing.

7.1.2.

Indien u het/de bestelde Product(en) hebt ontvangen en u van gedachten bent veranderd over de aankoop, kunt u het Product retourneren of afzien van het recht op de dienst tegen terugbetaling, op voorwaarde dat u de transportkosten betaalt en dat u:
I.  EXIT Toys binnen eenentwintig (21) kalenderdagen vanaf de leverdatum van het Product of de aankoopdatum van de
    diensten op de hoogte brengt van uw besluit de overeenkomst te annuleren; en
II. het/de Product(en) in de oorspronkelijke staat retourneert en dat de verzegeling van het/de Product(en) intact is; en
III.het/de Product(en) overeenkomstig paragraaf 7.2 hieronder retourneert. Let op: zolang het/de Product(en) in uw bezit
    is/zijn, bent u verplicht het/de Product(en) veilig te bewaren.

7.2.

Ga als volgt te werk als u restitutie wilt aanvragen:

 

(i) Bel EXIT Toys op 0031 314 323 005 (maandag t/m vrijdag, tussen 9.00 en 16.30) om de retournering te regelen.

(ii) EXIT Toys regelt vervolgens dat het Product of de Producten door de door EXIT TOYS aangewezen vervoerder wordt/worden opgehaald. U wordt, afhankelijk van welke vervoerder dit is, gevraagd contact met de vervoerder op te nemen of, in het geval dat het om grotere artikelen gaat, wordt contact met u opgenomen om af te spreken hoe laat deze worden opgehaald.

(iii) Controleer voordat u Producten retourneert of u:
1. Alle accessoires, met het Product meegeleverde garantieverklaringen en andere meegeleverde materialen (tenzij u
    anders geïnformeerd bent) hebt bijgevoegd;
2. De volledige, oorspronkelijk met het Product meegeleverde verpakking hebt gebruikt;
3. Het retouradres duidelijk hebt vermeld;
4. De verpakking goed hebt verzegeld.

(iv) Door deze stappen te volgen helpt u ervoor te zorgen dat het Product of de Producten de juiste bestemming tijdig en in goede staat bereiken. Als u deze procedure niet volgt, kan dat ertoe leiden dat het geretourneerde Product of de geretourneerde Producten bij ontvangst worden geweigerd en dat uw recht op restitutie komt te vervallen.

(v) EXIT Toys behoudt zich het recht voor Producten te weigeren die niet in overeenstemming met de hiervoor, en met name de in lid 7.1.2 en 7.2, vastgelegde bepalingen zijn geretourneerd.

8. Garantie

8.1.

Productgarantie EXIT Toys-Producten

 

EXIT Toys biedt garantie op de Producten zoals vastgelegd op de website. Op bepaalde Producten (zoals aangepaste Producten), zoals vastgelegd op de website, kunnen specifieke garanties van toepassing zijn. Mocht het door EXIT Toys geleverde Product niet voldoen aan de toepasselijke garantie, dan zal EXIT Toys naar keuze en op kosten van EXIT Toys het Product repareren of vervangen of na retournering van het Product de aankoopprijs terugbetalen. Tenzij uitdrukkelijk in deze voorwaarden vastgelegd, wijst EXIT Toys hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, alle uitdrukkelijke en geïmpliceerde garanties af. De hiervoor vastgelegde beperkte garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en laat deze onverlet.

8.2.

ALS U EEN CONSUMENT BENT, ZIJN DE GARANTIES WAARNAAR HIERVOOR WORDT VERWEZEN EEN AANVULLING EN NIET VAN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN EN LATEN ZIJ DEZE ONVERLET.

9. Aansprakelijkheid van EXIT Toys

9.1.

In deze voorwaarden zijn onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot het leveren van de Producten (en de uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservices) en de uitvoering van services volledig vastgelegd.

9.2.

Behalve zoals in lid 9.3 hierna vastgelegd zijn er geen garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor EXIT Toys met betrekking tot het leveren van de Producten of het verlenen van services, anders dan hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd.

9.3.

Garanties, voorwaarden of andere bepalingen die voortvloeien uit of in verband staan met het leveren van Producten en/of het verlenen van services die anderszins in de overeenkomst worden geïmpliceerd of ingevoegd volgens de wet, het gewoonterecht of toepasselijke wetgeving in het land waarin u het Product of de services hebt gekocht of anderszins (met inbegrip en zonder beperking van geïmpliceerde bepalingen van kwaliteit, geschiktheid voor doeleinden, redelijke zorg en vaardigheid) worden hierbij voor zover wettelijk toegestaan uitdrukkelijk uitgesloten. EXIT Toys is er met name niet verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

9.4.

Niets in de overeenkomst zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor (i) overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid door ons of (ii) fraude of (iii) schending van de door toepasselijke verplichte nationale wetgeving met betrekking tot het eigendomsrecht geïmpliceerde verplichtingen of (iv) aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

9.5.

ONDER VOORBEHOUD VAN CLAUSULE 9.4 IS EXIT TOYS KRACHTENS DE OVEREENKOMST NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, OVEREENKOMSTEN, GEGEVENS OF VOOR GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE OF ANDERE SCHADE, ONGEACHT WAARUIT DEZE VOORTVLOEIT EN ONGEACHT OF DEZE IS VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF WANPRESTATIE OF ANDERSZINS. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EXIT TOYS KRACHTENS DE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF DEZE IS VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS IN GEEN GEVAL HOGER DAN HET DOOR U AAN EXIT TOYS TE BETALEN BEDRAG MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN/OF SERVICES IN KWESTIE.

9.6.

Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch op uw recht de Producten te retourneren zoals vastgelegd in clausule 7.

10. Contact opnemen met EXIT Toys Online Shop

 

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met EXIT Toys Online Shop:
· telefonisch op 0031 314 323 005, tussen 9:00 en 16:30 op maandag tot en met vrijdag;
· via het contactformulier op de website

11. Gegevensbescherming

11.1.

Als u een geregistreerde klant bent, kunt u uw transactiegegevens bekijken door uw webbestelnummer(s) in te voeren. Zo kunt u de status en de inhoud van uw bestelling(en) controleren.

11.2.

Door uw bestelling te plaatsen, bent u ermee akkoord gegaan en begrijpt u dat EXIT Toys de uit uw bestelformulier verzamelde gegevens kan opslaan, verwerken en gebruiken voor het verwerken van uw bestelling. Deze gegevens worden in overeenstemming met het privacybeleid van EXIT Toys behandeld. U kunt dit privacybeleid inzien door op de knop “Privacybeleid” onder aan deze website te klikken. Als u toegang wilt hebben tot de informatie met betrekking tot u die we bewaren, als u wijzigingen wilt aanbrengen of als u geen informatie van EXIT Toys wilt ontvangen, volg dan de updateprocedure die is vastgelegd in het privacybeleid van EXIT Toys.

12. Overmacht voor EXIT Toys

 

EXIT Toys doet er alles aan om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen. EXIT Toys kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in onze macht liggen. In geval van een vertraging voert EXIT Toys haar verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

13. Geschillen - toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

EXIT Toys streeft er naar geschillen snel en efficiënt op te lossen. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop EXIT Toys met geschillen omgaat en u juridische stappen wilt ondernemen, dan dient u te doen naar Nederlands recht en bij de Nederlandse rechter. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Algemeen

14.1.

Een verzuim van EXIT Toys of een verzuim van u om een bepaling van de overeenkomst uit te voeren, vormt geen afstandverklaring van een dergelijke bepaling. Dergelijk verzuim heeft geen effect op het recht een dergelijke bepaling later uit te voeren.

14.2.

Nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een bepaling in de overeenkomst heeft geen nadelige invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.


Laatste Update: 01-01-2014

                                                                                                                       

Dutch TOYS Group B.V. / EXIT TOYS
Edisonstraat 83
7006 RB Doetinchem
Nederland

T: +31 (0)314-323005
F: +31 (0)544-325591

I: www.exittoys.com
E: info@exittoys.com

BTW nummer: NL850508551B01
Kamer van Koophandel: 52578712